<- Zpět na přihlášení

Popis služby:

Služba ON LINE ZÁKAZNICKÁ PODPORA je určena výhradně pro klienty společnosti Softech (dále jen klient), kteří jsou registrováni v systému elektronické podpory. Každý registrovaný klient se identifikuje svým identifikačním číslem (IČO) a heslem. Pokud jste klientem společnosti Softech a nemáte přiděleno přístupové heslo, vyžádejte si heslo emailem u správce aplikace. Po ověření autentičnosti žadatele budou přístupové parametry zaslány dohodnutou formou a cestou (faxem apod.)

Účel a využití služby

Usnadnit způsob zadávání požadavků klientů :

 • na servisní zásah,

 • úpravy internetových stránek,

 • zakládání a rušení emailových schránek,

 • přesměrování emailových schránek,

 • zakládání nových domén,

 • změny přístupů ke správě webových prostorů,

 • řešení dotazů ohledně informačních systémů,

 • požadavku na expresní servisní zásah

 • řešení ostatních problémů, chyb a změn

Systém je tedy určen pro všechny typy požadavků, kromě těch případů, kdy nemá klient k dispozici internetovou konektivitu (problém s připojením k internetu). V tom případě pro komunikaci slouží jiný dostupný komunikační prostředek.

Postup při využití služby elektronické podpory zákazníků

 1. Klient se přihlásí svým IČ (dříve IČO) a heslem.

 2. Klient zadá emailovou adresu, která bude použita pro komunikaci v dané věci (pro každé zadání/věc může sloužit jiná emailová adresa klienta). Dále klient vyplní předmět zadání, který co nejlépe vystihuje podstatu zadání/problému/oznámení a případně vyplní podrobnější specifikaci zadání v délce max.8000 znaků. Poté potvrdí tlačítkem své zadání a tím ho odešle do systému elektronické podpory.

 3. Odeslané zadání dostává automaticky přiděleno pořadové číslo, kterým je možné se na něj v budoucnu odkazovat.

 4. O uložení požadavku je klient obratem informováni potvrzující zprávou, zaslanou na jím uvedenou emailovou adresu.

 5. K požadavku/případu je možno poslat libovolné přílohy přílohy (soubory, obrázky, dokumenty v elektronické podobě). Zaslání příloh klient provede odpovědí na emailovou potvrzující zprávu a připojením potřebných příloh.

 6. Po přidělení požadavku konkrétnímu pracovníkovi je klient kontaktován za účelem případného upřesnění zadání a provedení jeho vyřešení. Rovněž je v tomto okamžiku dohodnuta případná cena za provedenou práci a časový termín.

Veškerá komunikace probíhá elektronickou (a tedy písemnou) formou, která umožňuje zdokumentování každého řešeného případu (případné další důležité přílohy v jiné - např.papírové - podobě jsou přikládány k dokumentaci).
 

<- Zpět na přihlášení